+31(0)6 21886161info@processminery.com

Diensten

Process Mining projecten

Process Mining geeft u waardevolle informatie over het daadwerkelijk doorlopen proces in Oracle ERP. Tijdens een process analyse en verbeterproject kunnen we de transactiegegevens in Oracle ERP gebruiken als input voor Process Mining. De event logs die wij extraheren van uw Oracle ERP database worden gebruikt voor de eerste stap: het volledig automatisch genereren van het daadwerkelijk gevolgde procesmodel. Dit geeft meteen inzicht in het huidige proces gebaseerd op de transacties zoals deze zijn vastgelegd. Afhankelijk van het gewenste vervolg traject kunnen wij u helpen met verdere analyses zoals lead-time analyses, het opsporen van de knelpunten (dit levert vaak ideeën op voor procesverbeteringen) en bijvoorbeeld resource analyses (wie doet wat). Een typisch Process Mining project voor Oracle ERP bevat de volgende stappen:

Definitie

De eerste stap is om gezamenlijk de onderzoeksvragen te bepalen. Welk (deel) proces wilt u in kaart brengen? Welke doelen wilt u bereiken? Uit welke systemen moeten de gegevens geëxtraheerd worden? Welke medewerkers wilt u betrekken bij de analyses? Op basis van deze informatie zullen wij aangeven welke event logs er voor uw situatie gebruikt dienen te worden.

Connect

We genereren de event logs uit de Oracle EBS of Oracle ERP Cloud database, uitgebreid met gegevens voor uw specifieke onderzoeksvragen. Als resultaat leveren wij een event log die voldoet aan de eisen die Process Mining software hieraan stelt. Wanneer u dat wenst voegen wij onze event logs samen met event logs vanuit andere systemen. Hierdoor bent u zeker van een compleet beeld van uw proces.

Extensies

Uw onderzoeksvragen zullen bepalen welke aanvullende informatie nodig is voor een goede analyse van uw proces. Deze uitbreidingen worden toegevoegd aan de event logs zodat het beschikbaar is in de Process Mining software. Deze aanvullende informatie kan komen uit Oracle ERP maar ook uit andere bronnen (zoals b.v. maatwerk applicaties).

Analyse

Alle event logs worden ingelezen in de Process Mining tool. Hiervoor gebruiken wij de software van Celonis. Deze software zorgt er voor dat er automatisch een proces model wordt gegenereerd, gebaseerd op de informatie uit de event log. Deze proces modellen worden besproken met u. Afwijkingen in wat u verwacht had en de werkelijkheid zullen meteen zichtbaar zijn. Dit levert vaak ideeën op voor procesverbetering. Ook kunnen voorspellingen gedaan worden op basis van de historische gegevens in de event log.

Verbeteren

De resultaten van de analyse fase zullen wij met uw bedrijfsanalisten bespreken waaruit verbetervoorstellen voortkomen. Wanneer u kiest om de verbeteringen door te voeren kunnen wij de resultaten inzichtelijk maken door nieuwe data te extraheren. Zo wordt direct zichtbaar of de doorgevoerde aanpassingen het gewenste effect hebben. Indien nodig herhalen we deze stappen om het bedrijfsproces verder te optimaliseren.