+31(0)6 21886161info@processminery.com

Hoe werkt het

Essentieel voor Process Mining zijn zogeheten “event logs”. Een event log bevat informatie over de activiteiten die zijn uitgevoerd (b.v. registreren service request of registreren inkooporder), wanneer deze activiteiten zijn uitgevoerd en wie de activiteit heeft uitgevoerd. Alle transacties die opgeslagen zijn in Oracle ERP bevatten deze informatie. Daarbij komt dat deze informatie reeds beschikbaar is waardoor er geen extra logging, wijzigingen of maatwerk nodig is. Wij kunnen u gelijk helpen met het inzichtelijke krijgen van uw werkelijke bedrijfsproces.

We extraheren de gegevens die nodig zijn voor een event log uit Oracle ERP. Na deze extractie kan gelijk begonnen worden met het analyseren van uw bedrijfsproces met process mining software van Celonis. Deze software zoekt naar veelvuldig voorkomende patronen waardoor er automatisch een procesmodel kan worden afgeleid (“Process Discovery”). Deze “ontdekte” procesmodellen geven u waardevolle informatie en geven meteen antwoord op de vraag wat er nu écht gebeurt binnen een proces of organisatie.

Het ontdekte proces is de basis voor verdere analyses. Vaak wijken de gevonden procesmodellen sterk af van de normatieve procesbeschrijvingen die vaak uitgaan van een ideale situatie die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Om afwijkingen tussen een dergelijke geïdealiseerde procesbeschrijving en de daadwerkelijke gang van zaken in kaart te brengen worden er zogenaamde “conformance checking” technieken ingezet. Deze kunnen laten zien wat de mate van compliance is (bijvoorbeeld “80% van de events verlopen volgens het model”) en waar in het proces de grootste afwijkingen te vinden zijn (bijvoorbeeld “deze controleactiviteit wordt veelvuldig overgeslagen”).

Neem contact met ons op voor meer informatie